Tots els projectes

Calella 2020

En un context global que demana als territoris que s’especialitzin per competir, Calella ha estat treballant de valent per trobar…

En un context global que demana als territoris que s’especialitzin per competir, Calella ha estat treballant de valent per trobar sentit a l’Horitzó 2020 col·laborant amb els agents socials i econòmics en la formulació de la seva estratègia.

Altres projectes semblants igual de bonics