Totes les entrades

Publicat el 27 de març, 2017 a L’equip

Un ideal, un projecte, un lloc

Per Pol Solà
3 minuts de lectura

El projecte que ara anomenem U·TRANS va néixer fa 15 anys amb la voluntat d’incidir en l’organització, el funcionament i l’impacte de centres de recerca, universitats i altres entitats que es dediquen a crear i difondre coneixement. En aquells moments, cap a l’any 2000, tot just es començava a parlar de la societat del coneixement i teníem la percepció que hi havia molta feina per fer.

Feien falta organitzacions que superessin el model ultra eficient, especialitzat i burocràtic de producció de béns i serveis. Calia més treball transversal i més voluntat d’impacte fora de les organitzacions. Calia major consciència social de la importància de la recerca i la innovació, i de confiar en el mercat com a proveïdor de solucions per a difondre oportunitats i benestar social. Calia més pensament estratègic i més alçada de mires per superar, en un futur proper, els innumerables problemes ordinaris del dia a dia. Calia més inversió en formar les persones, sabent que el coneixement passaria a ser el factor de producció clau. Calia major coordinació i sintonia entre actors públics i privats que treballen en el mateix espai geogràfic, perquè tenen interessos comuns. Calia més responsabilitat, més avaluació i més retiment de comptes.

Ara és evident que encara hi ha molta feina per fer i que, per tant, el nostre ideal és plenament vigent. És així com ens imaginem que creem impacte i valor social. U·TRANS és el projecte, l’eina.

Arribats a aquest punt, hem vist clar que  cal repensar l’eina per valorar la seva adequació a l’objectiu que ha de servir. El nostre ofici diu que això cal fer-ho periòdicament. Fa dos anys vàrem iniciar una transició empresarial encara en procés, i el darrer pas ha estat canviar la nostra ubicació física.

Tot i voler seguir sent una footloose firm, sabem que un ideal i un projecte requereixen  concreció física, material, que actua com a símbol i expressió. Les icones són importants a l’hora de comunicar, de presentar-se en societat, de transmetre uns o altres valors, d’explicar-se. Per això ens calia un nou espai que fos obert, sense compartiments, diàfan, transparent, ampli i multifuncional. L’objectiu és que, més enllà de l’activitat professional, el nou espai permeti la trobada, l’intercanvi i la connexió informal entre professional de diferents disciplines, trajectòries , edats i amb interessos complementaris. També ha de permetre la creativitat, la comunicació, la co-creació, l’aprenentatge i la transferència de coneixement.

I tots aquests requeriments, per què? Doncs perquè creiem fermament que per tirar endavant el projecte U·TRANS cal reproduir a gran escala, a casa nostra, l’ecosistema dins del qual tenen lloc els processos productius en la societat del coneixement.

En un moments de canvi profund com l’actual, en l’edat de la discontinuïtat, a l’era post industrial, en plena globalització… també hem volgut inspirar-nos en alguns referents clàssics per configurar el nou espai. I hem retrobat les aportacions que van fer els socialistes utòpics.

Així, valorem l’esforç intel·lectual i material de les persones que, hereus de la Il·lustració i en ple procés històric de la Revolució Industrial, durant la primera meitat el segle XIX van imaginar -i posar en pràctica en alguns casos– la millor manera de crear valor social en espais on conciliar la feina amb altres activitats que ajuden al creixement personal de qui s’hi troba. El temps jutjarà si hem estat capaços de crear un autèntic falansteri del segle XXI al barri de Sants de la ciutat de Barcelona, però aquesta és la nostra voluntat sincera.

Benvinguts i benvingudes al nou espai d’U·TRANS.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × 3 =

Segueix llegint

Veure-les totes

Com escollir estudis? Estratègies per a un futur professional

Pol Solà
març 2017 0 minuts de lectura
STEM

Per què no STEM?

Pol Solà
abril 2017 0 minuts de lectura