Totes les entrades

Publicat el 2 de febrer, 2016 a Institucions educatives

Un exemple de l’educació superior que vindrà

Per Francesc Quintana
3 minuts de lectura

La tendència a oferir formació superior tant de graus universitaris com de titulacions de formació professional als campus de les universitats catalanes sembla ser que es consolida. Aquest és un plantejament coherent, a un doble nivell:

  • El Sistema Universitari a Espanya ha tendit, d’ençà la primera meitat de la dècada de 1990, a eixamplar el nombre de titulacions universitàries sovint a partir de camps del coneixement i/o perfils professionals de marcat caràcter tècnic (podologia, enginyeria tècnica, treball social, fisioteràpia, etc.)
  • El mercat de treball a Espanya demanda perfils professionals de marcat caràcter tècnic, intermedi. En diverses ocasions, s’han publicat informes en els que es posa de manifest que la indústria no pot cobrir determinats perfils professionals mentre molts graduats universitaris experimenten serioses dificultats per trobar feina

Vist això, és plenament comprensible que la Universitat  tendeixi, cada vegada més, a oferir també titulacions de caràcter tècnic i professionalitzador, desdibuixant així les tradicionals fronteres entre formació universitària i formació professional. Aquesta tendència és indefugible, s’accelerarà en els propers anys, més encara quan la inserció laboral dels titulats en formació professionals és més ràpida, sense que això signifiqui haver de renunciar a qualsevol opció de formació al llarg de la vida, inclòs l’assoliment d’un grau universitari.

Dins del Sistema Universitari Català poden citar-se, entre altres, dos casos: la Universitat Autònoma de Barcelona, de gestió pública, i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC), de gestió privada.

Centrant-nos en aquest segon cas, val a dir que la UVic – UCC és una universitat arrelada al territori que a través dels campus de Vic, Manresa i Barcelona constitueix una xarxa de coneixement que es projecta a nivell internacional. Es tracta d’una institució àgil i amb capacitat d’adaptació a l’entorn socioeconòmic. Des d’ U·TRANS hem tingut l’oportunitat de participar en el procés de conceptualització del que avui és Campus Professional UVic-UCC, incorporant la formació professional en entorns universitaris. Imparteix formació professional en els àmbits d’expertesa de la pròpia Universitat, amb vocació de servei al territori, bo i cobrint les necessitats de formació del teixit econòmic dels diferents sectors professionals, formant els tècnics especialitzats que el mercat requereix. L’alumne del Campus Professional UVic-UCC aprèn treballant per via de la formació dual.

Així, el Campus Professional UVic – UCC, és concebut com un entorn integrat d’educació superior i que facilita la integració pràctica dels possibles itineraris formatius entre l’àmbit de la formació professional i l’àmbit de la Universitat. Més concretament, el Campus Professional UVic – UCC ofereix:

  • Cicle Formatiu d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius i  Cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, del sector multimèdia que s’ofereixen en format dual a Vic
  • Cicle formatiu de Processos i Qualitat Alimentària, del sector de la carn a Olot
  • Cicle Formatiu en Pròtesis Dentals, del sector sanitari a Manresa

Val a dir que aquesta oferta formativa contempla el partenariat amb les empreses a través de la formació dual, un esforç que permet adaptar-se a les necessitats de nous perfils professionals que el mercat laboral està demanant.

Com a conclusió, la UVic – UCC és la universitat catalana que més està apostant per crear entorns integrats de formació superior que ofereixin formació professional i graus universitaris alhora, fent-ho en funció de les demandes de les empreses, prestigiant la formació professional i col·laborant en la qualificació dels recursos humans del demà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

4 + 6 =

Segueix llegint

Veure-les totes

Els deures del govern català en matèria d’Educació Superior

Pol Solà
gener 2016 0 minuts de lectura

Canvi i continuïtat al capdavant del Sistema Universitari Català

Anna Mora
febrer 2016 0 minuts de lectura