Desenvolupament local

Utrans compta amb una llarga trajectòria i experiència planificant polítiques de desenvolupament local amb els territoris, a escala regional, comarcal o municipal. Sabem oferir el suport i l’acompanyament necessari per crear l’estratègia que demana el teixit productiu, la societat civil i l’administració.

Per fer-ho possible disposem d’una metodologia de treball capaç de generar activitat econòmica i creació i/o manteniment de l’ocupació, així com de dinamitzar i diversificar l’economia local.

Aterratge

Tots els projectes requereixen d’un primer pas que consisteix en establir el punt de sortida, el moment per posar en comú expectatives i inquietuds, dubtes i reptes.

Abans de començar, ens submergim en el territori i coneixem a fons el bagatge dels equips de professionals: aprenentatges, experiències, èxits i fracassos, reptes i oportunitats. El viatge necessari que ens apropa a la realitat local.

Diagnosi territorial

Abans de dissenyar les noves polítiques de desenvolupament socioeconòmic, oferim un servei de diagnosi en el que s’actualitzen i es reuneixen les múltiples mirades sobre el territori per conformar una anàlisi 360º que permeti un punt d’inflexió: conèixer les virtuts i les àrees de millora de manera objectiva per poder intervenir.

La diagnosi és l’eina necessària per avaluar la realitat social i econòmica local.

Participació

L’experiència d’Utrans en l’àmbit de la participació l’avala a l’hora de dinamitzar la ciutadania de forma transparent i estructurada. L’organització de fòrums de concertació socioeconòmica on es reuneixi la quàdruple hèlix del territori (societat civil, empresa privada, entitats del coneixement i sector públic) és la millor pràctica de consultoria d’Utrans.

Transforma un procés de deliberació en informació qualitativa d’alt valor que permet identificar serveis, programes i projectes prioritaris de desenvolupament local.

Estratègia

Aquest és l’origen i l’ADN d’Utrans. Venim de la planificació i anem decididament a donar suport a les organitzacions per repensar i canviar les formes de gestió i promoció; la innovació i el desenvolupament local de l’economia; la implementació de projectes estratègics per al territori

Comunicació

Expliquem i aportem les eines per comunicar la feina feta i la que queda per fer.

Adobem el terreny de la transparència i el retiment de comptes per fer partícip a la ciutadania del procés d’avaluació de l’estratègia territorial i dels resultats obtinguts.

Projectes relacionats

Altres serveis de Consultoria

T'interessa?

Contacte

"*" indicates required fields

Nom*
Correu electrònic*
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.