Totes les entrades

Publicat el 25 de maig, 2023 a Disseny

Què és el rebranding i com pot beneficiar la meva empresa?

Per Andrea Isern
11 minuts de lectura

En un mercat empresarial en constant evolució, el rebranding és una eina essencial per a revitalitzar una marca i mantenir-se competitiu. Però… què és el rebranding? Es pot definir com un procés complex que implica la transformació de diversos elements d’una marca, com el logotip, la identitat visual, el missatge de marca i, en alguns casos, fins i tot el nom de la marca. Per tant, és una transformació que no només implica un canvi extern, sinó que sovint també reflecteix una nova visió, valors o direcció estratègica per part de l’empresa.

El rebranding com a eina estratègica per revitalitzar la teva marca

Existeix una gran varietat de situacions en què una estratègia de rebranding pot ser beneficiosa per a un negoci. És una oportunitat única per revifar una marca, connectar amb l’audiència d’una manera nova i emocionant i millorar el posicionament. Tanmateix, perquè el rebranding tingui èxit cal fer una anàlisi prèvia de la situació de la marca al mercat. L’objectiu és identificar les debilitats i fortaleses per potenciar els punts forts de la marca i millorar els punts febles. A continuació, es llisten algunes de les motivacions més comunes per emprendre un procés de rebranding:

Beneficis del rebranding

  • Connectar amb nous segments de mercat. Mitjançant el rebranding, una empresa pot arribar a nous segments de mercat que abans no eren el seu públic objectiu. Això pot ampliar la base de clients i generar noves oportunitats de negoci.
  • Millora de la relació amb els clients existents. El rebranding pot revitalitzar l’interès dels clients existents, donant-los una raó per reafirmar la seva fidelitat i confiança en la marca.
  • Diferenciació de la competència. En un mercat saturat, el rebranding pot ajudar a una empresa a destacar-se de la competència. En aquest cas, l’objectiu és replantejar la seva identitat per comunicar clarament els seus punts forts i propostes de valor úniques, per tal de ser reconeguda com una opció preferent pels consumidors i ampliar la seva quota de mercat.
  • Adaptació als canvis en el mercat. Els mercats evolucionen constantment, i el rebranding permet a una empresa adaptar-se als canvis i les tendències actuals. Això pot contribuir a que la marca segueixi sent rellevant i atractiva per al públic en un entorn molt competitiu.
  • Atracció de talent. Una marca renovada i atractiva pot ajudar a atraure professionals talentosos i qualificats. Els candidats poden veure una empresa que ha realitzat un rebranding com a innovadora, moderna i amb perspectives de creixement, cosa que pot motivar-los a formar part de l’equip.
  • Resolució de problemes de percepció. En casos en què una marca ha estat associada amb problemes de percepció negativa, el rebranding pot ajudar a reconstruir la confiança dels clients.
  • Alineació amb els canvis interns. El rebranding pot ser una manera de comunicar canvis importants en l’empresa. Per exemple, una nova direcció estratègica, valors corporatius actualitzats o una fusió o adquisició. Això assegura que la identitat de marca estigui alineada amb els objectius i les transformacions internes de l’organització.

Quin és el moment adequat per emprendre una transformació de marca?

El moment adequat per a un rebranding pot variar en funció de diversos factors. En primer lloc, cal tenir en compte que qualsevol rebranding és un procés ambiciós, que requereix temps i recursos. La transformació d’una marca pot tenir un impacte important a llarg termini. Per això, cal que estigui basada en un procés d’anàlisi i planificació, que parteixi de la pregunta: “quin problema tinc i com puc solucionar-lo a través d’una estratègia de rebranding?”. Alguns moments adequats per un rebranding són els següents:

Descens progressiu de les vendes

Totes els productes o empreses tenen un cicle de vida format per cinc etapes: desenvolupament, introducció, creixement, maduresa i declivi. En aquesta darrera fase, les vendes baixen significativament i la clientela comença a adoptar altres productes disponibles al mercat. En conseqüència, hi ha risc que la marca desaparegui o quedi oblidada i, per tant, un rebranding pot ser una bona idea per rellançar-la.

Existeixen marques similars al mercat

Si l’empresa es troba en un mercat altament competitiu pot tenir dificultats per destacar i diferenciar-se dels competidors. En aquest cas, un rebranding pot ser una oportunitat per redefinir la seva proposta de valor i crear una identitat de marca única i memorable que atregui i retengui clients.

L’empresa vol expandir-se

Quan una empresa decideix captar nous segments de públic o bé expandir-se a mercats internacionals, pot ser necessari considerar un rebranding per adaptar-se a les normes culturals, lingüístiques i de mercat dels nous públics i regions. Això implica adaptar la identitat de marca perquè sigui significativa i rellevant per al nou mercat objectiu.

Es produeixen canvis importants en l’estratègia empresarial

Si l’empresa experimenta canvis importants en la seva direcció estratègica, pot ser un moment adequat per un rebranding. La transformació de la marca pot ajudar a reforçar la nova direcció de l’empresa i reflectir canvis importants. Alguns exemples poden ser l’entrada en nous mercats, l’ampliació de l’oferta de productes o serveis, o un canvi en la proposta de valor.

Ha empitjorat la relació amb el públic objectiu

Si l’empresa ha experimentat problemes de reputació o el públic en té una percepció negativa , un rebranding pot ser una manera de reinventar-se i millorar aquesta imatge. Això pot ajudar a reconstruir la confiança de la clientela i superar els obstacles que han afectat la reputació de l’empresa.

Com comunicar i implementar el rebranding en el teu negoci

Disseny i implementació del rebranding

Implementar i comunicar el rebranding de manera adequada és essencial per assegurar l’èxit de la transformació de la marca. Com ja s’ha mencionat, el primer pas és definir l’estratègia de rebranding. Fins i tot abans de començar la implementació, cal caracteritzar l’objectiu del rebranding i l’estratègia que l’acompanya. Això implica definir la nova identitat de marca, els valors, la proposta de valor i els elements visuals que s’utilitzaran per comunicar el canvi.

Un cop l’estratègia és clara, es poden desenvolupar els elements visuals de la nova marca. Aquest pas implica treballar amb dissenyadors professionals de branding per desenvolupar el logotip, els colors, els tipus de lletra i els materials de màrqueting. El redisseny d’aquests elements ha de ser coherent amb l’estratègia i reflectir els valors i personalitat de la nova marca. També és important comprendre l’audiència objectiu per adaptar la comunicació i la implementació de la nova marca de manera efectiva. Per això convé que el rebranding es basi en una investigació de mercat, i que es facin enquestes i anàlisis de dades per entendre les preferències, els hàbits i les expectatives dels clients.

Comunicació i seguiment de la transformació de marca

A continuació, és hora d’iniciar la difusió i la comunicació del rebranding, tant de cara al públic com dins l’empresa. Abans de comunicar el rebranding al públic, és essencial comunicar-ho a l’equip intern de l’empresa. Això implica explicar els motius del canvi, els avantatges i la importància del rebranding per a l’organització. Només així s’aconsegueix que els i les treballadores estiguin alineats amb el rebranding i siguin advocats de la nova marca. D’altra banda, per difondre la transformació de la marca entre el públic consumidor, cal desenvolupar un pla de comunicació detallat. Això pot incloure estratègies de mitjans de comunicació, xarxes socials, publicitat, comunicats de premsa i altres accions de màrqueting. En aquest sentit, l’objectiu és que la comunicació sigui clara, coherent i consistent en tots els canals.

Per últim, és imprescindible monitorar i gestionar la transició de manera efectiva. És a dir, cal fer un seguiment de la resposta del públic, escoltar els comentaris i les reaccions dels clients i adaptar la comunicació i la implementació segons sigui necessari. És normal que hi hagi una fase d’adaptació, però és important gestionar-la de manera proactiva i respondre als reptes i preocupacions dels stakeholders.

Empreses que han implementat estratègies de rebranding

Per comprendre millor l’impacte del rebranding, és útil analitzar casos reals d’empreses que han emprès una transformació de marca amb èxit. Tot seguit es presenten els exemples de McDonald’s i Correos.

McDonald’s: del vermell al verd

Rebranding del logotip de McDonald's

McDonald’s és una de les cadenes de menjar ràpid més populars del món. Tanmateix, fa uns anys la marca es va guanyar un mal nom per servir menjar poc saludable, amb un alt contingut de sals i greixos. Per fer front a aquesta crisi de reputació, l’any 2016 McDonald’s va desplegar una ambiciosa estratègia de rebranding amb un objectiu clar: reposicionar la marca com una opció saludable i sostenible per tornar a apropar-se al públic.

L’acció més característica del rebranding de McDonald’s va ser el canvi del seu color corporatiu. La marca va renunciar a un dels seus trets identitaris, el color vermell, i va substitur-lo pel verd, que sovint s’associa a conceptes com la sostenibilitat, la salut i el respecte cap el medi ambient. Però aquesta no va ser l’única acció de l’estratègia de rebranding: McDonald’s també va donar al seu logotip un aspecte més minimalista i contemporani, va introduir opcions més saludables al seu menú (com amanides, fruita i begudes sense sucres afegits), i va redissenyar l’interior de molts dels seus restaurants a Europa, introduint materials com fusta, metalls i colors càlids per crear un ambient acollidor i confortable.

Correos: la supervivència del correu postal en l’era digital

Rebranding del logotip de Correos

Més recentment, l’any 2019, Correos també va desplegar una estratègia de rebranding. En aquest cas, la problemàtica que va impulsar el canvi estava relacionada amb la pèrdua de rellevància del producte. En l’era digital, l’empresa de correu postal va reinventar-se per mantenir i consolidar el seu lloc al mercat.

Com a part del rebranding, el Grup Correos va actualitzar el seu logotip amb un estil més minimalista. També va refer tota la seva identitat visual, incloent la tipografia, els colors i els elements gràfics utilitzats en els seus materials de màrqueting. L’objectiu era crear una imatge més coherent i unificada en tots els seus punts de contacte amb els clients. A banda dels elements visuals, Correos també va modernitzar el seu producte. Per exemple, va apostar fortament pels serveis digitals i el comerç electrònic. També va millorar el lloc web i va desenvolupar noves aplicacions mòbils per facilitar els tràmits postals i de missatgeria. Per últim, el rebranding va posar èmfasi en el compromís de la marca amb la sostenibilitat i el medi ambient. Es van introduir iniciatives per reduir l’impacte ecològic, com l’ús de vehicles elèctrics i l’optimització de les rutes de repartiment.

El rebranding també és per a tu

En definitiva, el rebranding et pot ajudar a revitalitzar la teva marca i mantenir-te rellevant en un mercat canviant. Amb una comprensió clara del que implica el rebranding i una implementació adequada, pots aprofitar les oportunitats per connectar amb el teu públic, diferenciar-te de la competència i reforçar la teva presència de marca. Recorda que el rebranding és una oportunitat per redefinir la teva identitat i crear un impacte durador en el mercat. Independentment del sector i la mida del teu negoci, la teva marca pot beneficiciar-se d’un canvi.

Si estàs pensant en revitalitzar la teva marca, a Utrans et podem ajudar. Informa’t sobre els nostres serveis de branding i rebranding. Et guiarem i t’acompanyarem al llarg de tot el procés per assegurar l’èxit de la teva nova marca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five − four =

Segueix llegint

Veure-les totes

WooCommerce vs. Shopify, quina és la millor opció el 2023?

Anna Ramon
maig 2023 9 minuts de lectura

L’ús de les tecnologies emergents en el desenvolupament local

Anna Mora
juny 2023 5 minuts de lectura