Tots els projectes

VR Respect Me

U·Trans ha portat a terme l’estudi de mercat de VRespect.Me , producte innovador que permet crear ambients virtuals extremadament realistes…

  • Client

  • Servei

    Consultoria i Entitats del Tercer Sector
  • Any

    2019
U·Trans ha portat a terme l’estudi de mercat de VRespect.Me , producte innovador que permet crear ambients virtuals extremadament realistes en els quals els participants senten que allò que passa en el món virtual és real. Destinat a agents interessats en la rehabilitació psicològica i social d’agressors que exerceixen violència de gènere, a entitats dedicades a prevenció de comportaments delictius, a l’atenció i protecció de les víctimes i als col·lectius dedicats a liderar programes de sensibilització i coeducació

Altres projectes semblants igual de bonics