Tots els projectes

UOC Landing Pages

Durant dos anys hem col·laborat amb la Universitat Oberta de Catalunya en les tasques de disseny i desenvolupament de pàgines d’aterratge estàtiques i dinàmiques.

  • Client

    Universitat Oberta de Catalunya
  • Servei

    Disseny, Disseny web i Programació
  • Any

    2023

Les landing pages estaven dirigides a les campanyes de màrqueting dels diversos productes formatius de la UOC per al public català, espanyol i llatinoamericà.

Programació

El projecte s’ha realitzat utilitzant el Framework PHP Laravel com a MVC (Model-Vista-Controlador). D’aquesta manera, hem pogut generar múltiples landing pages partint de la mateixa vista amb un sol controlador, dotant el projecte d’una alta escalabilitat i flexibilitat.

Pel que fa a la part pública s’ha utilitzat Tailwind CSS, ja que, combinat amb els components de Laravel, ofereix una flexibilitat ideal per a la creació de components reutilitzables i optimitzant el CSS generat a només els estils que realment s’utilitzen al projecte.

Per als components amb comportaments i interacció avançada, com ara els formularis de sol·licitud, s’ha utilitzat Vue.js. En aquest sentit, cal destacar la integració d’aquests components amb el sistema de captació de leads de la UOC.

Disseny

Totes les pàgines d’aterratge s’han dissenyat seguint els manuals d’estil de la UOC. Tanmateix, l’àrea de Màrqueting es desmarca una mica de la resta de la institució, apostant per un to més juvenil i divertit, que empra elements com siluetes i formes geomètriques de colors.

Pel que fa a la metodologia de treball, al principi de cada encàrrec, l’Àrea de Màrqueting de la UOC preparava un briefing amb els textos i imatges que havia de contenir la pàgina d’aterratge. Partint d’aquest encàrrec, Utrans preparava una proposta de disseny multidispositiu (escriptori i mòbil) amb Figma.

Sovint, Figma és el nostre programari de disseny preferit, sobre tot quant a productes interactius, ja que ens permet crear prototips per mostrar les funcionalitats del producte. També ens agrada compartir el projecte en temps real amb el client, que pot afegir anotacions i suggeriments sobre el disseny sense necessitat d’intercanviar fils de correu infinits. Tot això contribueix a una dinàmica de treball molt dinàmica i col·laborativa.

Altres projectes semblants igual de bonics