Tots els projectes

L’aposta per la innovació pedagògica

L’Associació Horace Mann és una entitat que aporta solucions pedagògiques per a les persones que presenten dificultats en el procés…

  • Client

    Associació Horace Mann per a l'Educació
  • Servei

    Disseny i Entitats del Tercer Sector
  • Any

    2018

L’Associació Horace Mann és una entitat que aporta solucions pedagògiques per a les persones que presenten dificultats en el procés d’aprenentatge, especialment destinades a entorns escolars i de suport a la tasca del professorat. Cal suport perquè els equips docents, les famílies i els i les estudiants adoptin les noves eines.

Altres projectes semblants igual de bonics