Tots els projectes

Gestionar i atreure el talent a la comarca del Ripollès

La Fundació Eduard Soler (FES) representa un model paradigmàtic d’èxit pel que fa a la captació de talent i formació en un entorn allunyat de les grans metròpolis, a la comarca del Ripollès

La Fundació Eduard Soler representa un model pel que fa a la captació de talent i el desplegament d’accions de millora del capital humà i material a la comarca del Ripollès. L’allunyament del node metropolità que representa la ciutat de Barcelona, en aquest sentit, fa del seu model de captació i retenció de talent un cas interessant d’èxit, amb el qual U·TRANS col·laborà l’any 2008.

Altres projectes semblants igual de bonics