Tots els projectes

Web Corporativa ST Group

ST Group neix de la fusió de Traitec i Sismec, en aquest punt la nova empresa necessita una nova imatge gràfica i una nova web

Antecedents

ST Group neix de la fusió de Sismec i Traitec com a empresa especialista en productes de transmissió de potencia, motors elèctrics i vibració industrial.

Al realitzar la fusió es requereix d’una nova imatge i pàgina web on poder explicar el perquè de la nova empresa i sobretot mostrar i oferir tots els seus productes i serveis.

Programació WordPress

La web de ST Group s’ha realitzat mitjançant la plataforma WordPress amb una plantilla desenvolupada a mida.

El gestor de WordPress permet al client gestionar els continguts de les pàgines, afegir i modificar textos, imatges i documents

A més a més s’ha creat un mòdul de productes específic per el projecte de manera que el client pot crear i editar productes, classificar-los i adjuntar-hi la documentació pertinent