Tots els projectes

Girona Growth

Girona Growth es concreta en 3 projectes RIS3CAT: Girona Sistema Innovador, Girona Regió Sensible a l’Aigua i Girona Regió Saludable.

  • Client

    Diputació de Girona
  • Servei

    Consultoria
  • Any

    2016

El desplegament del programa RIS3CAT a Girona s’ha concretat en 3 iniciatives. La primera, Girona Ecosistema Innovador, vol facilitar la transferència de coneixement i de tecnologia de la universitat a l’empresa i també la innovació en les institucions i empreses gironines. La segona, Girona Regió Sensible a l’Aigua, impulsa una plataforma de col·laboració entre els diferents agents del territori implicats en la gestió i ús de l’aigua. La tercera, Girona Regió Saludable, té per objectiu a promoció de la salut i del benestar i la prevenció de les malalties cròniques