Tots els projectes

Mapa del talent de Barcelona

El mapa del talent de Barcelona és una eina interactiva on hi apareixen els actors i les iniciatives públiques i privades.

  • Client

    Barcelona Activa
  • Servei

    Consultoria i Disseny
  • Any

    2022

El primer mapa del talent de Barcelona és una eina interactiva per reconèixer el talent i les iniciatives per generar, desenvolupar, atraure i fidelitzar talent a la ciutat.

Barcelona i el talent
Font: Barcelona Convention Bureau

El client


Barcelona Activa és l’agència municipal de promoció econòmica i desenvolupament local de Barcelona. L’any 2020, el govern de la ciutat va generar la Mesura de Govern Barcelona, ciutat de talent.

En paral·lel, l’estratègia Barcelona Green Deal, una nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030 estableix la guia per al futur econòmic de la ciutat en sis sectors econòmics estratègics a nivell d’impacte i pel seu posicionament internacional.

Barcelona, ciutat de talent
Barcelona, ciutat de talent

El repte

En relació al talent, es desconeixen les dinàmiques, els patrons i la seva articulació a la ciutat: Qui són els actors? Quines funcions fan? Quina lògica de creixement té el talent? Per on passen els fluxos del talent? Què queda per fer?

Cal donar resposta a la voluntat d’intervenir d’actors públics (ja amb polítiques definides) i privats (ja amb iniciatives consolidades), així com també a la consciència col·lectiva de la radical importància del foment i la captació del talent com a factor clau per al desenvolupament local.

El mapa de talent ha d’esdevenir l’eina interactiva que reflecteix el flux del talent i en faci possible la governança.

Conceptualització del mapa del talent

Consultoria

Amb posterioritat a conceptualitzar el cicle del talent (generació, desenvolupament i atracció) es va consultar amb els principals agents privats de la ciutat en promoció del talent. Com a resultat, Utrans proposa el concepte de Niu de Talent, com a element que permet crear la xarxa on acollir el talent, elaborada en un pla horitzontal d’entesa.

El mapa de talent permet entendre la lògica interna del talent, quines són les fases vitals i el seu trellat líquid i imprevisible (com funciona i com s’organitza). Finalment, el mapa del talent fa visible la necessitat d’articular el sistema de governança del talent, sempre en col·laboració publicoprivada,