Tots els projectes

Internacionalització del sistema universitari de Catalunya

El sistema universitari de Catalunya pretén consolidar el seu procés d’internacionalització, inserint-se en els fluxos de captació d’estudiants internacionals de grau i en l’exportació de coneixement

El sistema universitari de Catalunya pretén consolidar el seu procés d’internacionalització, inserint-se en els fluxos de captació d’estudiants internacionals de grau i en l’exportació de coneixement. U·TRANS ha col·laborat amb institucions del Sistema Universitari per definir i implementar la millor estratègia per als propers anys.