Tots els projectes

InnoLIFE

InnoLIFE és la Comunitat de Coneixement i Innovació en envelliment actiu i vida saludable, inspirada per l’Institut Europeu d’Innovació i…

InnoLIFE és la Comunitat de Coneixement i Innovació en envelliment actiu i vida saludable, inspirada per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia. la seva missió és impulsar la competitivitat mitjançant l’estreta col·laboració entre centres de recerca, institucions d’educació superior i empreses