Tots els projectes

Infografies i vídeos educatius

Des de 2022 col·laborem amb l’Àrea de Recursos d’Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya en l’elaboració d’infografies i vídeos…

 • Client

  Universitat Oberta de Catalunya
 • Servei

  Disseny i Programació
 • Any

  2024

Des de 2022 col·laborem amb l’Àrea de Recursos d’Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya en l’elaboració d’infografies i vídeos educatius. Aquests materials complementen els recursos textuals tradicionals i esdevenen una eina fonamental en les modalitats d’educació a distància. Tant les infografies com els vídeos proporcionen una representació visual clara i interactiva de conceptes complexos, fomentant la retenció de la informació i estimulant la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge.

La necessitat de desenvolupar aquesta mena de productes ha crescut darrerament. Això es deu al fet que l’educació en línia és una opció cada vegada més popular, pels seus importants avantatges en termes d’accessibilitat i flexibilitat. Però l’ús d’infografies i vídeos no es restringeix a l’àmbit educatiu. Qualsevol entitat pot incorporar aquests formats per enriquir i expandir l’abast de les seves estratègies de comunicació.

Fases d’elaboració d’infografies i vídeos educatius

A Utrans duem a terme totes les fases del procés d’elaboració d’infografies i vídeos educatius, des de la seva conceptualització, fins al disseny o la programació del producte final.

 1. Conceptualització: a partir del material original (com un text o una presentació), proposem maneres de presentar la informació de forma més visual i didàctica.
 2. Revisió lingüística: també ens encarreguem de la revisió lingüística de tots els textos, en català, castellà i anglès. Això inclou la correcció de faltes d’ortografia i gramaticals, la reformulació de fragments per a millorar la comprensió, l’adequació a la guia d’estil de la UOC, l’ús de llenguatge inclusiu i l’adaptació al registre oral en el cas de les locucions per a infografies animades.
 3. Disseny: aquesta fase consisteix a definir l’estructura definitiva del producte i elaborar de tots els recursos gràfics estàtics de la infografia: icones, il·lustracions, esquemes, taules, gràfiques, personatges, etc.
 4. Prototipatge: si es tracta d’una infografia interactiva, preparem un prototip completament navegable amb Figma. En el cas de les infografies animades, elaborem un storyboard, en què s’indiquen detalladament les accions que tindran lloc en cada escena.
 5. Programació: en el cas de les infografies interactives, s’elabora un document HTML basat en el disseny de Figma.
 6. Animació: en el cas de les infografies animades, els grafismes generats prèviament es dinamitzen amb tècniques de motion graphics i se sincronitzen amb la veu en off. Per últim, també es generen subtítols i una transcripció del vídeo per garantir l’accessibilitat del producte final.
Iconografia per a infografies de la UOC

Tres tipologies d’infografies educatives

Segons el format i les característiques tècniques del recurs educatiu, distingim tres tipologies d’infografies:

 • Infografies estàtiques: són infografies en format PDF (o altres formats estàtics, com ara JPG, PNG o SVG), en què només hi ha un pla o capa d’informació. Poden incloure una varietat de recursos gràfics, com esquemes, gràfiques, taules, iconografia i il·lustracions.
Infografia estàtica "Mapa de sortides professionals del grau d'ADE"
 • Infografies interactives: el format d’aquestes infografies és HTML, ja que es tracta de productes navegables. Amb l’acció de l’usuari, es desplega la informació en diferents pàgines i s’inclouen components interactius com ara desplegables, botons, modals, etc.
 • Infografies animades o vídeos pedagògics: a partir d’una locució en off es dinamitzen grafismes amb tècniques de motion graphics. Sovint, a més dels recursos habituals, com el text i els esquemes, també inclouen el disseny de personatges i escenografies complexes.