Tots els projectes

Gironès Futur 2025

El Gironès, sota l’impuls del seu Consell Comarcal, compta amb Pla Estratègic de Desenvolupament Local en l’horitzó 2025. El Pla,…

  • Client

    Consell Comarcal de Gironès
  • Servei

    Consultoria

El Gironès, sota l’impuls del seu Consell Comarcal, compta amb Pla Estratègic de Desenvolupament Local en l’horitzó 2025. El Pla, elaborat d’acord amb els agents del territori, s’inspira en els principis de col·laboració público-privada, transveralitat i rol facilitador de l’Administració Local. Igualment, s’ha elaborat el seu sistema d’avaluació i retiment de comptes i el Pla de Comunicació