Tots els projectes

La formació professional

Desenvolupar productes de formació professional superior en entorns universitaris està en plena consonància amb el foment de l’aprenentatge al llarg de…

Desenvolupar productes de formació professional superior en entorns universitaris està en plena consonància amb el foment de l’aprenentatge al llarg de la vida, així com també amb la generació d’itineraris professionals d’educació superior. U·TRANS ha col·laborat amb la configuració d’una oferta de formació profesisonal en entorns integrats d’educació superior que avui ja són una realitat.