Tots els projectes

Formació universitària per al cercador d’ocupacions

El web Barcelona Treball de Barcelona Activa, dedicat a l’orientació professional, especifica el nivell formatiu o titulació mínima per accedir…

  • Any

    2019
El web Barcelona Treball de Barcelona Activa, dedicat a l’orientació professional, especifica el nivell formatiu o titulació mínima per accedir a un lloc de treball. Amb la reforma de l’Espai Europeu d’Educació Superior (2010), que unifica l’estructura universitària de titulacions (Grau, Màster i Doctorat,) calia procedir a adaptar les titulacions. A més, amb l’explosió de l’oferta universitària (aproximadament s’estan oferint uns 210 Graus), l’actualització es feia més necessària.