Tots els projectes

Planificació estratègica dels centres UAM

U·TRANS va participar del procés d’assessorament i acompanyament en la preparació, elaboració i implementació de la planificació estratègica dels vuit centres que composen la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

  • Client

    Universidad Autónoma de Madrid
  • Servei

    Institucions Educatives
  • Any

    2011

Configuració i metodologia per a l’elaboració dels plans estratègics dels centres docents de la UAM sobre la base de l’anàlisi DAFO, la composició interna i externa, la fixació d’objectius, reptes i resultats, establint mecanismes de “contractació interna” entre les facultats i la Universitat per a millorar la qualitat i el posicionament global de la Universitat. Millorar la governança dels centres universitaris és una de les claus per al seu bon funcionament. En aquest sentit, és necessari que totes les unitats funcionin de manera alineada. És per això que Utrans va participar del procés d’assessorament i acompanyament en la preparació, elaboració i implementació dels plans estratègics dels vuit centres que conformen la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).