Tots els projectes

Ciutats globals

La ciutat d’Esplugues de Llobregat posa en valor les seves singularitats per projectar-se en el món global. Cal partir dels…

La ciutat d’Esplugues de Llobregat posa en valor les seves singularitats per projectar-se en el món global. Cal partir dels propis factors clau d’èxit per oferir una pista d’aterratge que faci la ciutat atractiva als fluxos que circulen per les xarxes del coneixement, les inversions productives i el talent. Posicionar-se al món és imprescindible per generar riquesa i oportunitats per a tothom, aconseguint així la ciutat socialment cohesionada que volem