Tots els projectes

El nou model universitari del Tecnocampus a Mataró

L’any 2005 U·TRANS participà en la definició d’un nou model universitari a la ciutat de Mataró en el marc del projecte TecnoCampusMataró (TCM)

  • Client

    Tecnocampus de Mataró
  • Servei

    Institucions Educatives
  • Any

    2005

U·TRANS participà en la definició del nou model universitari a la ciutat de Mataró en el marc del projecte TecnoCampusMataró i del rol de l’Escola Universitària Politènica de Mataró i l’Escola Universitària del Maresme. El projecte va permetre establir mecanismes de vertebració  entre les dues entitats, l’Ajuntament de Mataró, el Consell Comarcal del Maresme i les dues Universitats de referència (Universitat Pompeu Fabra i Universitat Politècnica de Catalunya).