Tots els projectes

Definint l’estratègia universitària al Bages

Garantir una oferta d’estudis superiors fora de l’àmbit metropolità és l’objectiu principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB). La vinculació al seu territori d’influència o el foment de l’emprenedoria són alguns dels eixos destacats del seu Pla Estratègic 2016-2020.

Garantir una oferta d’estudis superiors fora de l’àmbit metropolità és l’objectiu principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB), ubicada a Manresa. El contracte de federació amb la Fundació Universitària Balmes fou una finestra d’oportunitat per repensar el seu model, conjuntament amb l’especialització temàtica, el foment de l’emprenedoria o la vinculació amb el teixit productiu local. Aquestes són algunes de les línies en les quals U·TRANS col·laborà en la formulació del Pla Estratègic de la FUB per al període 2016-2020.