Tots els projectes

Continguts web del portal Barcelona Treball

L’equip d’Utrans al complet (consultoria, disseny i programació) ha creat informes, infografies i vídeos d’orientació professional per al web de Barcelona Treball.

  • Client

    Barcelona Activa
  • Servei

    Consultoria, Disseny i Programació
  • Any

    2024

En un projecte que ha durat prop de tres anys, tot l’equip d’Utrans ha treballat plegat per actualitzar i dissenyar nous continguts web multimèdia per a Barcelona Treball, el portal de referència de l’Ajuntament de Barcelona en serveis i continguts per a l’orientació professional i la recerca de feina.

La col·laboració amb Barcelona Activa va començar a principis de 2021. Aleshores, el web de Barcelona Treball ja disposava de vídeos, infografies i informes sobre ocupació en diferents sectors d’activitat econòmica. Tanmateix, molts dels materials eren anteriors a 2016 i no seguien una línia gràfica homogènia. A més, el 2020 Barcelona Activa va modificar l’estructura per sectors d’activitat econòmica en què s’organitza tota la informació del web. Tot això, sumat a l’impacte de la COVID-19 en l’àmbit laboral (teletreball i hibridesa, expansió de la formació en línia, noves tecnologies, etc.), havia fet que molts continguts quedessin obsolets.

Per tant, la tasca d’Utrans va consistir a actualitzar els recursos existents seguint la nova lògica de sectors i aplicant un disseny gràfic homogeni, així com dissenyar noves tipologies de materials.

Nou tipologies de continguts web multimèdia

En el marc del projecte de continguts sectorials hem elaborat un total de 139 productes, disponibles al web de Barcelona Treball en tres llengües: català, castellà i anglès. Diem que es tracta de continguts multimèdia per la diversitat de formats: text, infografia (estàtica i interactiva) i vídeo.

Informes sectorials

Informes d’entre 20 i 30 pàgines d’extensió que descriuen el context actual dels 13 sectors econòmics -segons la classificació de Barcelona Activa-, amb especial focus en les oportunitats laborals a l’AMB. Inclouen una descripció de les àrees d’activitat que constitueixen el sector, les tendències més rellevants en matèria d’ocupació, els perfils professionals més demandats i dades quantitatives sobre el creixement del sector.

Layour informe de sector

Focus sectorials

Informes més breus, d’entre 10 i 15 pàgines d’extensió, centrats en tendències que creen oportunitats d’ocupació en cada sector d’activitat. A més de la contextualització de la tendència, es parla de nous perfils professionals creats arran de les innovacions, així com dels perfils i les competències més buscades. Algunes de les temàtiques cobertes en aquests informes breus són: big data, fabricació additiva, construcció sostenible, e-learning i edTech, turisme MICE, etc.

Compendis de recursos per a la recerca de feina

Els compendis són els recursos més utilitzats pel personal d’orientació professional de Barcelona Activa. Es tracta de dossiers que amb enllaços útils per a persones que busquen feina en un sector específic: llistat de portals d’ocupació, empreses de selecció, empreses amb borsa de treball pròpia, associacions professionals, etc. També contenen recomanacions per a la recerca de feina i dades clau del sector.

Infografies de sector

Infografies interactives amb un mapa dels actors més rellevants del sector a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També s’hi destaquen iniciatives i projectes de ciutat rellevants i fortaleses del sector a Barcelona.

Infografies de la formació a l’ocupació

Infografies interactives amb un llistat complet de títols d’educació reglada vinculats al sector (graus universitaris, cicles formatius i PFI). També funciona com a una primera introducció al sector, perquè a la pàgina principal s’inclou una breu descripció de cada àmbit d’activitat, enllaços a les fitxes ocupacionals de les professions més populars i una explicació de les competències més valorades dins del sector.

Infografies d’evolució i canvi tecnològic

Línia de temps interactiva amb els esdeveniments i els avenços tecnològics més significatius que han tingut lloc al sector al llarg dels darrers cent anys i el seu impacte en termes d’ocupació i competències professionals.

Infografies panoràmiques

Infografies estàtiques plantejades com un resum breu i molt visual de la informació més rellevant del sector: tendències, tecnologia, ocupacions més demandades, dimensió econòmica del sector, perspectives de futur i punts forts de Barcelona.

Vídeos de sector

Vídeos d’entre 3 i 5 minuts de durada que resumeixen els continguts de l’informe sectorial.

Vídeos testimonials

Entrevistes a professionals especialistes que parlen de tendències que estan tenint un impacte en la tipologia de professionals i les competències tècniques que es demanden al sector actualment.