Tots els projectes

Connectem Barcelona

Projecte d’inclusió social mitjançant el foment de les competències digitals en barri desafavorit de la ciutat de Barcelona

  • Client

    Bithabitat
  • Servei

    Consultoria
  • Any

    2022

La lluita contra la desigualtat

La ciutat de Barcelona ha viscut la primera experiència d’inclusió digital, amb una prova pilot al barri de la Trinitat Nova. La desigualtat és un dels grans reptes de les modernes societats democràtiques: la igualtat d’oportunitats, a la inclusió social i a la qualificació digital de la ciutadania s’accentuen en barris com el de la Trinitat Nova de Barcelona. El programa <Connectem Barcelona> ha tingut per objectiu encarar aquest repte.

El projecte d’intervenció

El programa ha seguit, a grans trets, les següents fases. En primer lloc, es va realitzar una detecció de les persones candidates a participar en el programa. En segon lloc, es lliurava un ordinador i connexió a la xarxa perquè en poguessin disposar lliurement a la casa seva, per al seu ús personal. Finalment, es va portar a terme una enquesta d’avaluació entorn a l’experiència viscuda i la seva valoració