Tots els projectes

Millorant les ONG

El compliment de la missió social de les ONG comporta tasques que sovint escapen a la seva capacitat i expertesa….

El compliment de la missió social de les ONG comporta tasques que sovint escapen a la seva capacitat i expertesa. A la majoria d’organitzacions cal incorporar suports externs que aportin temps i coneixement en àrees com la comunicació i el co-disseny de l’estratègia. Mar de Somnis, entitat centrada a fer visible la realitat de les persones amb epilèpsia i donar-los suport a nivell mèdic i humà, es pot concentrar més fàcilment en el seu core business

Altres projectes semblants igual de bonics