Tots els projectes

Camins

Contribuint a que l’Escola de Camins, Canals i Ports de la UPC comuniqui els valors de l’Escola i la formació…

  • Client

    Escola de Camins, Canals i Ports de la UPC
  • Servei

    Consultoria, Disseny i Institucions Educatives
  • Any

    2019

Contribuint a que l’Escola de Camins, Canals i Ports de la UPC comuniqui els valors de l’Escola i la formació que ofereix a les futures generacions d’enginyers i enginyeres

Altres projectes semblants igual de bonics