Tots els projectes

Mapa de projectes estratègics locals

Durant els anys 2008 i 2009, a U·TRANS vàrem col·laborar en l’elaboració del mapa dels projectes estratègics locals que estaven…

Durant els anys 2008 i 2009, a U·TRANS vàrem col·laborar en l’elaboració del mapa dels projectes estratègics locals que estaven en marxa o en procés de definició als municipis de la província de Barcelona, concretant un repositori de projectes útil per fer evident la vitalitat de les estratègies locals. Igualment, també vàrem col·laborar en diverses jornades i formacions en el marc de l’Xarxa de Processos estratègics de la Diputació de Barcelona.