Tots els projectes

Baix Montseny

Sovint les administracions locals es troben mancades de coneixement i recursos per atendre amb qualitat les demandes de la seva…

  • Client

    Acord Baix Montseny
  • Servei

    Consultoria
  • Any

    2019

Sovint les administracions locals es troben mancades de coneixement i recursos per atendre amb qualitat les demandes de la seva ciutadania. Aleshores, la col·laboració intermunicipal -en un pla horitzontal i orientada a projectes concrets de desenvolupament local- apareix com l’única alternativa.