Totes les entrades

Publicat el 3 de maig, 2017 a L’equip

Treballar la marca online d’empreses i organitzacions

Per Pol Solà
3 minuts de lectura

Internet ha esdevingut, al llarg dels darrers vint anys, l’aparador global perfecte per a qualsevol organització pública o privada que vulgui vendre la seva marca en només un clic. La idea de qualsevol empresa que vulgui donar-se a conèixer hauria de ser implementar un seguit d’accions per atreure usuaris i fidelitzar-los com a clients, bo i desenvolupant tècniques de captació, engagement i fidelització a la xarxa.


La història de la World Wide Web. De la web 1.0 a la 3.0.

L’evolució a la xarxa ha estat constant des de la seva popularització entre els usuaris a partir dels anys 90 del segle passat, fet pel qual empreses i organitzacions han hagut d’adaptar-s’hi. Podem classificar la història de la xarxa en tres fases:

  1. Web 1.0. Fins que explota la febre de les punt com (2001), la xarxa es caracteritza per un model de comunicació fonamentalment unidireccional, on els usuaris consumeixen el contingut generat pels emissors, replicant el model dels mitjans de comunicació clàssics. Les webs són dissenyades i gestionades per informàtics.
  2. Web 2.0. L’usuari esdevé també emissor i no pas un simple espectador. La interacció entre els usuaris és l’element que la defineix a través d’elements com les comunitats webs i fòrums, wikis, blocs, culminant amb la consolidació i popularització de les xarxes socials. En aquesta fase s’atorga una importància creixent al procés comunicatiu en detriment del propi instrument, fet pel qual es comencen a incorporar els professionals del camp de la comunicació, fonamentalment periodistes.
  3. Web 3.0. A partir de la dècada actual es multiplica l’efecte innovador de la xarxa amb nous paràmetres d’eficiència, personalització i adaptabilitat als nous dispositius que canvien la manera de consumir internet per part dels usuaris (clouds, webs responsive i, sobretot, les aplicacions per a mòbils i tauletes). La idea d’una web més intuïtiva, dotada d’intel·ligència pròpia i que faciliti la vida diària als usuaris necessita noves figures especialitzades en camps concrets com ara els community manangers i experts en SEO, entre altres.


La importància d’un Pla de Comunicació online integral

La xarxa, doncs, és l’espai on empreses i organitzacions hi situen el seu aparador virtual en plena competència amb centenars, milers o àdhuc milions de rivals. Davant aquesta ferotge rivalitat, doncs, és fonamental distingir-se entre altres opcions, fonamentalment a través de dues vies: el desenvolupament d’una bona marca i el seu correcte posicionament en els cercadors i xarxes socials.

A partir d’aquí, i seguint l’esquema clàssic de la comunicació, el repte és comunicar un missatge revisat i renovat a través de diversos nous canals per tenir l’oportunitat d’arribar a nous receptors. Les avantatges que ens dóna internet respecte al màrqueting tradicional són un menor cost i un entorn ideal per a innovar.

Les xarxes, en plural, permeten múltiples opcions per tal de disseminar correctament els continguts. És vital que la nostra entitat, empresa o organització creï contingut que interessi al seu usuari potencial, en el seu llenguatge, i que es comuniqui a través del mitjà més adequat entre les diverses vies que ens permet internet. Cal, doncs, segmentar el(s) missatge(s) segons el canal que usem (web, butlletí, bloc o les diferents xarxes socials).

Un cop dissenyada l’estratègia, a través d’un Pla de Màrqueting online, no només cal implementar-la de la millor manera possible sinó també autoavaluar-ne el grau d’execució i èxit i revisar-la constantment.

En aqust sentit, el feedback de l’usuari esdevé un element clau a l’hora de definir una marca potent, com també un valor afegit a l’hora de definir l’experiència d’usuari (user experience, UX). Moltes empreses ofereixen suport a través de les xarxes socials, i la immediatesa en el servei és un factor que és d’alt valor afegit en un àmbit on l’oferta és gairebé infinita i la competència, aferrissada.

Des d’U·TRANS treballem amb institucions de tots tipus (administració pública, tercer sector, universitats i centres de recerca i institucions privades) per tal de millorar-ne la marca. És per això que aquesta és la primera reflexió d’una sèrie d’articles sobre quins són els millors canals per a arribar al nostre públic potencial, com les xarxes socials o els blocs.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
STEM

Per què no STEM?

Pol Solà
abril 2017 0 minuts de lectura
xarxes socials

Les xarxes socials, un altaveu corporatiu a l’Àgora digital

Pol Solà
maig 2017 Un minut de lectura