Totes les entrades

Publicat el 21 de juliol, 2023 a Consultoria

El futur de l’orientació professional, l’assignatura pendent

Per Francesc Quintana
4 minuts de lectura

Les persones adultes que estan en procés de canvi professional i les persones joves que s’han d’inserir al mercat de treball són les més mancades d’orientació professional: els cal informació i consell per trobar el seu millor encaix amb els perfils professionals que el mercat (les empreses) demana. En principi, l’orientació professional no hauria de ser un greu problema. Es tracta de posar a l’abast de qui ho necessiti una informació ja existent per a, posteriorment, rebre orientacions i consells personalitzats per a definir un procés de recerca laboral i qualificació professional que fes possible trobar feina, la que millor casés amb les característiques i anhels de la persona. On rau, per tant, la dificultat?

Els reptes del mercat de treball

L’ocupació s’ha recuperat a Catalunya en els darrers, especialment a partir del bienni de la pandèmia de 2020 – 2021. Hi ha parts del país en les que l’atur és tècnic, és a dir, que és al nivell que els experts consideren que no pot baixar més per raons de tipus tècnic, estructural. Els nivells d’atur juvenil també s’han reduït, però és conegut -especialment entre els serveis locals d’ocupació- que hi ha col·lectius ciutadans que estan exclosos del mercat de treball i de la inserció laboral i social. Ara bé, el problema més punyent és que les empreses de base industrial no troben els perfils professionals que necessiten per a créixer. Hi ha una manca espectacular de vocacions en oficis industrials, i d’aquesta realitat no se’n parla prou.

L’estudi <Desajust entre oferta i demanda laboral. Informe de les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya> de la Cambra de Comerç de Barcelona posa en relleu que gairebé una de cada quatre empreses a Catalunya afirma que la manca de personal adequat està limitant el creixement. Igualment, ADECCO, en el seu informe de febrer de 2023 reconeix que tot i que la taxa d’atur a Espanya (13,3% segons l’última EPA), el 52,9% dels directors/es de recursos humans reconeix tenir problemes a l’hora de reclutar talent per a la seva companyia. El cert és que hi ha col·lectius socials exclosos del mercat de treball o amb manca d’incentius per entrar-hi mentre que les empreses no poden cobrir les posicions en sectors econòmics clau com el digital, la indústria, el manteniment d’instal·lacions o els serveis a les empreses.

L’orientació professional a l’àmbit local

El cert és que les empreses busquen oficis com paleta, pintor, matricer, calderer, fuster, manteniment d’instal·lacions elèctriques i industrials, mecànic, soldador… i no en troben. Les causes són múltiples i són conegudes: sobre qualificació per l’efecte crida que encara tenen els estudis universitaris, manca de prestigi social de la Formació Professional, modes entre les persones joves que fan percebre unes ocupacions com a més desitjables que altres, desconeixement de les oportunitats del mercat de treball, manca d’incentius per treballar degut a les prestacions socials, entre altres. En qualsevol cas, el que es desconeix és l’efecte agregat d’aquestes causes.

Com a hipòtesi de sortida podria plantejar-se que l’efecte agregat d’aquestes causes és la cronificació -per a determinats col·lectius socials- de l’exclusió del mercat de treball, alhora que les empreses, especialment de base industrial, no troben els perfils professionals per poder créixer. Contra aquest estat de coses, sembla que una millor orientació professional seria la clau, a llarg termini, per revertir aquesta fallida de mercat.

Recursos i coordinació en orientació professional

Sindicats, empreses, associacions empresarials, entitats del Tercer Sector, centres docents, escoles d’adults, serveis locals d’ocupació, famílies… totes aquestes entitats tenen un paper a jugar en orientació professional. No és només un problema dels centres formatius o de les empreses. De recursos d’informació n’hi ha (veure els que recentment ha creat l’Agència FP.Cat). El repte és coordinar els mecanismes d’orientació professional en l’àmbit local entre els actors anteriorment esmentats amb l’objectiu d’atendre les necessitats del teixit productiu local, assenyaladament amb productes formatius per qualificar o amb processos d’acreditació de competències. I la majoria de territoris són ben lluny d’avançar en aquest tipus de processos de coordinació.

Quin futur per a l’orientació professional?

Tots els actors econòmics del país estan d’acord que per a l’estructura productiva del país, és imprescindible mantenir el pes de la indústria. Ara bé, sembla ser que encara no s’és prou conscient que l’equilibri i la bona salut de l’estructura productiva de Catalunya requereix un esforç més que notable en orientació professional. Les xifres d’atur evolucionen favorablement, però les empreses experimenten serioses dificultats per incorporar perfils professionals de nivell tècnic, d’oficis, mentre que hi ha població que roman a l’atur i el jovent no coneix les oportunitats que el mercat de treball ofereix. Per tant, cal aterrar i organitzar l’orientació professional a l’àmbit local.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × 2 =

Segueix llegint

Veure-les totes

Entrevista a en Leandre Romeu, La Conca 5.1.

Francesc Quintana
juny 2023 5 minuts de lectura