Programa d’acceleració d’empreses culturals

El programa d’acceleració d’empreses culturals d’Utrans es focalitza en els següents àmbits

Estratègia

Gestió de processos de reflexió estratègica per avaluar canvis i tendències de l’entorn, identificar reptes i potenciar les palanques de canvi per facilitar l’adaptació a nous escenaris i reptes de l’empresa cultural

Organització

Disseny organitzatiu i reenginyeria de processos pel desenvolupament d’organitzacions culturals àgils, flexibles i exponencials

Producte

Suport en el disseny i confecció de productes culturals i/o serveis a desenvolupar per part de l’empresa

Pla de negoci

suport en la elaboració del pla de negoci i/o de creixement, el pla d’inversions i el pla de tresoreria de l’empresa cultural

Mentoratge

Acompanyament de professionals amb experiència a través de sessions personalitzades i en resposta a les necessitats específiques de l’empresa cultural

Networking

Suport en la configuració d’una xarxa de contactes i relacions i en la formalització d’aliances estratègiques entre l’empresa i els agents de l’ecosistema cultural per impulsar iniciatives i projectes conjunts

Finançament

Cerca d’oportunitats, alternatives, fonts i mecanismes de finançament públic i privat per impulsar i desenvolupar estratègies, iniciatives i projectes

Comunicació

Suport en la formulació d’estratègies i elaboració i implementació de plans de comunicació integral a través de mitjans i canals físics i digitals

Facilitats

Accés temporal i/o puntual a espais i equipaments pel desenvolupament de l’activitat de l’empresa

Otros servicios de Consultoria

  Are you interested?

  Contacte

  "*" señala los campos obligatorios

  Nom*
  Correu electrònic*
  Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.