Pau Le Monnier Framis

Economista

"Ètic, compromès, metòdic, empàtic i pragmàtic"

Nascut a Barcelona, sóc economista, Màster en Gestió de la Qualitat i tinc una àmplia formació complementària en Direcció Estratègica, Gestió de RRHH, Màrqueting, Comerç Internacional i Control de Gestió. Tinc una visió oberta i multicultural del món, fruit d’haver cursat part dels meus estudis al Liceu Francès i als Estats Units i d’haver viatjat força.

La meva trajectòria professional s’ha desenvolupat en organitzacions basades en el coneixement, on he exercit funcions de responsabilitat directiva, gestió, consultoria i direcció de projectes. Com a directiu i staff, he ocupat els càrrecs de Controller, Director de Qualitat, Cap d’Unitat de Negoci i Adjunt a Direcció General de l’Institut Català de Tecnologia i Director General del Parc Mediterrani de la Tecnologia. Com a consultor, he dirigit projectes de planificació estratègica, gestió del canvi, disseny organitzatiu i implementació de sistemes de gestió i qualitat.

Em vaig incorporar a U·TRANS l’any 2003 com a consultor sènior i director de projectes.