Totes les entrades

Publicat el 18 de gener, 2018 a Ciutats i Regions

Dolors Núñez: “l’Economia Circular és una oportunitat per a la innovació”

Per Pol Solà
5 minuts de lectura

Durant els darrers anys s’ha posat de moda el concepte d’Economia Circular. Administracions, empreses i sobretot experts en medi ambient el presenten com la solució a grans dels problemes a què s’afronta la humanitat. No obstant, molta gent ignora que també pot ser una via per a un nou model de creixement sostenible, integrador i intel·ligent d’acord amb l’Estratègia Europa 2020.

És per a això que ens trobem amb Dolors Núñez, experta en Economia Circular, perquè ens introdueixi aquest nou model econòmic i ens expliqui què s’està fent al nostre entorn per promoure’l.

 

Durant els darrers anys s’ha posat de moda parlar de l’economia circular, però la majoria de la gent pensa automàticament en el reciclatge. Què és ben bé això de l’economia circular? I en què es diferencia del reciclatge?

El concepte d’Economia Circular és molt ampli i abasta des d’usos més eficients de l’aigua i de l’energia, fins a accions per a la reinclusió de residus en el sistema de producció. Començant pel disseny de productes i serveis que permetin allargar la vida dels recursos i la seva reutilització.

L’economia circular ens convida a pensar diferent. A canviar el model lineal d’economia basat en “extreure-produir-usar-llençar” a un nou model circular que se centri en l’eficiència dels recursos, que mantingui productes i materials el màxim possible dins del cicle econòmic a través de la reutilització, la compartició, el reciclatge, la remanufacturació i la revisió del disseny i dels processos.

El reciclatge, per tant, és una de les estratègies possible de l’economia circular, però la clau està en el disseny de productes, serveis i processos per facilitar la reutilització dels materials i el seu reciclatge i valorització.

L’economia circular és una oportunitat de negoci per a l’economia catalana?

L’economia circular no tan sols és respectuosa amb el medi ambient, sinó que és una font per a la innovació, un nou model que incrementa l’eficiència, disminueix l’ús dels recursos i estalvia costos. Pot suposar una oportunitat econòmica per a les empreses per trobar nous models de negoci i generar noves oportunitats comercials i beneficis i crear ocupació.

Quin és l’estat a Catalunya actualment en aquest camp? De quins avantatges competitius disposem i en què anem malament respecte la resta de la Unió Europea?

Segons l’estudi “L’Economia Circular a Catalunya”, elaborat per ACCIÓ, a Catalunya existeixen 391 empreses que ofereixen solucions d’economia circular. L’any 2014 sumaven una facturació de 4.090 milions d’euros i donaven feina a 70.419 treballadors. A més, disposem de 217 centres i grups de recerca treballant en aquest àmbit.

A més, a Catalunya disposem del coneixement i també de l’experiència per poder implantar aquestes dinàmiques. Per altra banda, el teixit industrial i empresarial català és molt divers i això facilita la simbiosi i la cooperació, ja que moltes vegades els processos associats a la valorització i reutilització traspassen les fronteres de l’empresa i requereixen d’altres actors.

De quins mecanismes disposen actualment els diversos nivells de l’administració per impulsar-la?

La Comissió Europea aprovà l’any 2015 un paquet de mesures per al foment de l’economia circular que afecten a tot el cicle de vida del producte, des del disseny, proveïment, fabricació, gestió de residus, matèries primeres secundàries i consum. Aquest paquet recull accions específiques per a plàstics, alimentació, matèries primes crítiques, biomassa i bioproductes. El govern espanyol també treballa en el desenvolupament d’una estratègia d’economia circular que vol comptar amb la participació de diferents agents implicats en el desplegament de les seves potencialitats.

I a Catalunya? Com s’està promovent aquest model?

Un bon exemple seria el Pacte Nacional per a la Indústria, aprovat el juliol del 2017, que fixa com un dels eixos per a desenvolupar la competitivitat de les empreses catalanes l’economia circular. El pla inclou accions per promoure el concepte d’Economia circular i la seva aplicació a Catalunya, fomentar el projectes empresarials i d’innovació en aquest àmbit, promoure l’eficiència i l’estalvi energètic i de recursos i posar a l’abast de les empreses instruments que permetin aquesta transformació.

Entre aquests instruments es pot destacar els Cupons d’Ecoinnovació, que són eines senzilles i flexibles que permeten a les empreses innovar en el seu model de negoci basant-se en criteris d’economia circular, aplicar l’ecodisseny per als seus productes així com millorar-ne els cicles de vida.

Com es pot, des de l’administració local, fomentar aquest model? Quins casos d’èxit existeixen actualment a Catalunya?

L’administració local també està treballant en aquest camp, afavorint la prevenció i la reutilització de residus en projectes de simbiosi industrial. Un recull de diferents iniciatives es pot trobar a la Guia d’Iniciatives Locals cap a la Transició Energètica als Polígons Industrials, elaborada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

I els ciutadans i empreses? Com podem impulsar l’economia circular a petita escala, en el nostre dia a dia?

Disposem de bons exemples d’empreses treballant amb criteris d’Economia Circular com Zicla, que dissenya productes amb residus local; Damm, que ven a granges el residu generat en la producció de la cervesa, etc. En aquest sentit, els consumidors hauran de jugar un paper important, no tant sols en la prevenció de generació de residus, separació selectiva, i reciclatge, sinó també en modificar els hàbits i criteris de consum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

13 + ten =

Segueix llegint

Veure-les totes
Innovació Oberta i Desenvolupament Local

Innovació Oberta i Desenvolupament Local

Pol Solà
gener 2018 8 minuts de lectura
Accions Urbanes Innovadores UIA

Accions Urbanes Innovadores (UIA): instrument FEDER per a projectes disruptius

Anna Mora
gener 2018 6 minuts de lectura