Totes les entrades

Publicat el 28 de juny, 2018 a Ciutats i Regions

El sector marítim us saluda

Per Francesc Quintana
5 minuts de lectura

Una de les darreres feines amb més interès que hem fet a U·TRANS ha estat la recerca i definició d’ocupacions -també anomenats perfils professionals- del sector marítim. Aquest ha estat un projecte de co-construcció de l’eina d’orientació professional més desenvolupada i acurada per a persones que volen accedir al mercat de treball o canviar d’ocupació: el web Barcelona Treball de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament local de la ciutat.

L’assignatura pendent de l’orientació professional

És comú referir-se a l’afer de l’orientació professional com una de les assignatures pendents de la nostra societat: sospitem que l’elevat nivell d’atur juvenil, les significatives taxes d’abandonament a l’ensenyament post-obligatori i la mateixa existència de ninis hi té alguna cosa a veure.

Però, què és el sistema d’orientació acadèmica i professional? Molt breument, ho podríem definir com el conjunt de recursos informatius, formatius i de coneixement que l’administració pública i la societat posen a disposició de les persones que han culminat la seva etapa de formació obligatòria als 16 anys d’edat. Per tant, estem parlant d’un públic majoritàriament jove, però no exclusivament jove. El fet és que a una persona de 16 anys d’edat, en condicions normals se li planteja una decisió a prendre entre 5 alternatives: pot inserir-se en el mercat laboral; pot seguir estudiant batxillerat; pot seguir a la formació professional fent un Cicle Formatiu de Grau Mig; o pot seguir un Programa de Formació i Inserció en cas que hagi experimentat dificultats serioses per completar la seva formació obligatòria. També pot emprendre una estada a l’estranger o un viatge formatiu. El sistema d’orientació acadèmica i professional té per objectiu ajudar a la presa de decisió per tal que aquesta sigui encertada.

Ara bé, una persona no només requereix un sistema d’orientació acadèmica i professional quan té 16 anys. Sovint, la majoria de persones necessitarem el suport del sistema d’orientació acadèmica i professional al llarg de la nostra vida, bé sigui perquè volem canviar de trajectòria professional, bé sigui perquè hem perdut la feina, bé sigui perquè volem seguir formant-nos. Disposar d’un bon sistema d’orientació acadèmica i professional és clau en una realitat socioeconòmica canviant.

Les administracions públiques amb responsabilitat sobre la qüestió intenten articular aquest sistema. També es fa des de la iniciativa privada. Els ajuntaments del país, en les seves àrees de gestió de formació, acció social i desenvolupament local -principalment- també formen part del sistema d’orientació acadèmica i professional.

Orientació acadèmica i professional és desenvolupament local

Una de les peces clau per a l’orientació professional al nostre país és el web Barcelona Treball. Amb els anys, aquest eina ha esdevingut un referent internacional. Hi consten més de 1.000 ocupacions articulades en sectors econòmics. El web compta amb diversos recursos d’orientació -informes sectorials, vídeos, llistats de competències personals vinculades a cada ocupació- que ajuden la persona a identificar els seus interessos professionals i informa dels requeriments de qualificació per accedir a una determinada ocupació.

Per mantenir actualitzada aquesta eina cal preguntar regularment al teixit empresarial quines són les ocupacions que estan en actiu, com han evolucionat les ja existents, quines ocupacions són les més demandades per part de les empreses, quines ocupacions han desaparegut, quines ocupacions presenten les millors condicions, entre altres.  Per portar a terme aquesta tasca, Barcelona Activa es serveix d’empreses consultores amb les que col·labora.

El sector marítim

A U·TRANS ens vàrem plantejar aquesta feina amb moltes ganes. Ja teníem experiència en la definició d’ocupacions, de competències i perfils professionals, en el tracte amb l’empresa i amb clústers empresarials. També estem avesats a tractar amb operadors de l’oferta formativa, i el sector marítim no ens era aliè. Ara bé, treballar per Barcelona Activa fent aquesta feina i en un sector d’activitat econòmic sense una visibilitat i articulació clara, era tot un nou repte.

El mètode de treball consistí en fer entrevistes en profunditat a tantes empreses com ens van poder atendre en funció del temps que teníem per acabar la feina. Sempre és difícil que les empreses t’atenguin durant el seu horari de feina, i hi ha empreses que estan més disposades que d’altres. El llenguatge que es fa servir des de l’especificitat de la tasca professional que fa una empresa també és una dificultat, perquè sovint “no quadra” amb el llenguatge que es fa servir als ens públics encarregats de l’orientació professional i el desenvolupament local: conceptes com nivell formatiu, perfil competencial, tasques o formació complementària no s’entenen de manera immediata en l’àmbit de l’empresa. Fins i tot, fer una descripció del lloc de treball entenedora, descrita en termes comprensibles més enllà del seu àmbit professional estricte, té la seva dificultat. Per tant, l’empresa consultora ha de fer de “traductora” entre les eines d’orientació acadèmica i professional i les demandes de les empreses.

Resultats obtinguts

El passat 20 de juny de 2018 es va presentar el projecte junt amb la Fundació Barcelona Formació professional. Per primer cop, el sector marítim s’ha fet visible per ell mateix i se l’ha dotat d’una estructura interna intuïtiva i de fàcil comprensió als efectes d’orientació professional. D’aquesta manera, el sector econòmic de la blue economy va prenent força i visibilitat com a terreny d’oportunitats laborals. Podeu fer un cop d’ull a l’informe del sector i al vídeo que identifica el sector marítim.

Addicionalment, a partir d’ara, en el web Barcelona Treball hi constarà el sector marítim com a tal i estarà format per 53 ocupacions:

  • 19 ocupacions eren presents al web de Barcelona Treball i han estat actualitzades, modificant la informació que ja contenien en quant a competències, funcions i qualificacions
  • 11 ocupacions han estat “marinitzades”: ja eren presents al web de Barcelona Treball però s’han adaptat com a pròpies del sector marítim
  • 23 ocupacions han estat creades de bell nou

Des d’U·TRANS esperem haver fet una aportació significativa al sistema d’orientació acadèmica i professional i que l’ocupació al sector marítim vagi endavant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

fifteen − 11 =

Segueix llegint

Veure-les totes

The Creative Jam

Francesc Quintana
juny 2018 4 minuts de lectura

Tossa de Mar participa?

Francesc Quintana
juliol 2018 4 minuts de lectura