Totes les entrades

Publicat el 5 de desembre, 2017 a Institucions educatives

Com llançar nous productes al mercat de la formació?

Per Pol Solà
4 minuts de lectura

Tres factors principals han sacsejat el mercat de la formació. D’una banda, les tecnologies de la informació i la comunicació faciliten nous formats d’aprenentatge i maneres més flexibles de difondre el coneixement. De l’altra, la demanda d’accés al coneixement -el factor que permet accedir a recursos que la societat valora- ha generat un mercat competitiu on actors públics i privats pugnen per vendre la seva oferta formativa. I, finalment, el procés accelerat del canvi tecnològic impacta en molts fronts i genera canvis a tots nivells: no totes les tecnologies emergents alteraran el paisatge empresarial o social, però algunes tenen el potencial per modificar l’statu quo alterant la manera de viure i treballar, el que té una clara traducció en les demandes que els sistemes productius fan als sistemes educatius.

Així, ara més que mai en un món en canvi continu, és necessari adaptar de forma permanent l’oferta formativa de les Institucions Educatives en forma i contingut a les demandes actuals i futures del mercat laboral.

Quin és el procediment?

Posar nous productes formatius al mercat és un procediment no estandarditzat i que, per tant, pot variar segons les circumstàncies que emmarquin la realitat de la institució educativa i del mercat de la formació en el que es vulgui intervenir.

Genèricament, poden establir-se les següents fases:

Fases per introduir nous productes formatius al mercat

Fases per introduir nous productes formatius al mercat

 1. Anàlisi de tendències i necessitats formatives: convé analitzar l’estat actual i les tendències de futur del camp del coneixement referit al nou producte formatiu, identificar l’evolució  dels sectors econòmics on es preveu que tindran major impacte les tendències identificades  i l’establiment de les necessitats formatives actuals i futures dels professionals dels sectors econòmics corresponents
 2. Anàlisi de l’oferta formativa actual: cal analitzar en quina mesura l’oferta formativa actual respon o no a les necessitats formatives detectades dins del camp del coneixement sobre el que es vol incidir
 3. Identificació d’oportunitats de noves propostes formatives: la fase anterior permet identificar oportunitats per crear nous productes formatius que responguin a demandes del mercat no cobertes. Aquestes oportunitats poden derivar en nous continguts, en nous formats, en l’agrupació de continguts dispersos, en l’establiment de nous itineraris formatius, etc.
 4. Contrast i validació amb experts: en aquesta fase es tracta de contrastar l’anàlisi realitzada, les oportunitats detectades i les propostes de nous productes formatius amb experts del món acadèmic, del sector productiu i altres professionals afins, amb l’objectiu de validar que els continguts i el format del nou producte formatiu respongui efectivament a les demandes del mercat

Com dissenyar el nou producte formatiu?

Aquest és el pas previ a l’autorització del nou producte formatiu per part dels responsables  acadèmics corresponents. Aquí es concreta com serà el producte.

 • Descripció de les característiques del nou curs: cal elaborar una fitxa tècnica per establir de manera sintètica:
  • Nom del producte formatiu
  • Públic objectiu a qui volem dirigir-nos
  • Competències a adquirir
  • Blocs temàtics i continguts formatius: coneixements i habilitats que cal adquirir, règim de presencialitat, pràctiques professionals, etc.
  • Metodologia docent
  • Direcció i professorat que impartirà el producte formatiu
  • Socis / Entitats col·laboradores en termes de finançament,
 • Justificació: cal fer evident perquè el nou producte formatiu és una oportunitat i quin valor generarà al mercat
  • Anàlisi de la competència i posicionament del nou curs: fer l’anàlisi de les principals característiques dels cursos de la competència i l’anàlisi comparativa del posicionament del nou curs.
  • Cursos de referència a nivell internacional: realització de l’anàlisi de les principals característiques dels cursos de referència internacional similars al nou curs.
  • Tendències dels sectors econòmics afins al nou curs pel que fa als àmbits d’activitat, pes econòmic, ocupació i tendències amb l’objectiu d’identificar les oportunitats que ofereix el sector i les necessitats de qualificació i formació dels professionals que hi treballen
  • Anàlisi del mercat potencial del curs: dimensionament del mercat potencial del nou curs amb dades quantitatives relatives als diferents perfils de futurs estudiants
 • Anàlisi del perfil professional: establiment de les sortides professionals, funcions i àmbits d’aplicació del nou producte formatiu segons necessitats empresarials, descripció del perfil professional i de les tasques a desenvolupar

Finalment, comunicar

Llançar un nou producte al mercat és també un repte de comunicació. Cal un pla de comunicació que garanteixi l’èxit de la venda. Per part dels operadors públics, no hi ha tradició i potser no es percep la necessitat d’associar un pla de comunicació als nous productes formatius però, per als operadors privats de l’oferta, és imprescindible. Cal diferenciar el producte, posant negre sobre blanc els avantatges de la nova oferta i fer-la atractiva.

U·TRANS, com a empresa que té els seus orígens professionals en la gestió de la formació superior, compta amb una dilatada experiència en el suport a operadors de l’oferta en el disseny i comunicació de nous productes formatius, especialment per a universitats i centres educatius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

nine − 9 =

Segueix llegint

Veure-les totes
Participació ciutadana

Participació ciutadana: com ho fem? (II)

Pol Solà
novembre 2017 5 minuts de lectura
Programes electorals del 21D

Els programes electorals del 21D en universitats, FP i R+D

Pol Solà
desembre 2017 9 minuts de lectura