Totes les entrades

Publicat el 20 de març, 2017 a Institucions educatives

Com escollir estudis? Estratègies per a un futur professional

Per Pol Solà
3 minuts de lectura

L’orientació acadèmica i professional és una de les assignatures pendents del sistema educatiu. En ocasió del Saló de l’Ensenyament, a U·TRANS hem elaborat una eina per orientar estratègicament la decisió de quins estudis universitaris emprendre en funció de la seva ocupabilitat i demanda.

Lògicament, aquestes són les dues variables clau a l’hora de triar:

  • És preferible optar per uns estudis amb un elevat grau d’ocupabilitat, atès que l’entrada al mercat de treball serà més planera.
  • És preferible optar per uns estudis amb poca demanda, atès que les probabilitats d’accedir-hi són més elevades.

 

La inserció laboral dels estudis amb un major grau de demanda

Partint dels graus més sol·licitats en el procés de preinscripció d’aquest darrer curs 2016-2017 per a les universitats que participen del sistema públic de preinscripció universitària, hem situat a l’eix de les abscisses el grau d’ocupabilitat dels estudiants de la promoció 2010 i a l’eix de les ordenades el volum de sol·licituds en primera preferència en relació a les places ofertes per a cadascuna de les titulacions de grau.

Grau d'inserció laboral d'aquells estudis amb un major grau de demanda

Entre els estudis més demandats són els de Medicina i Odontologia els que presenten un major grau d’inserció al mercat laboral al cap de quatre anys que els graduats acabin els estudis, amb nivells d’inserció superiors al 95%, seguits per Administració i Direcció d’Empreses i Publicitat i Relacions Públiques, que depassen el llindar del 90% d’ocupabilitat.

 

La demanda dels estudis amb un major grau d’ocupabilitat

Per conèixer quins són aquells estudis amb més i menys demanda entre els que tenen més ocupabilitat, hem repetit el procediment a la inversa bo i usant les mateixes dades. És a dir, partint d’aquells estudis amb un major grau d’ocupabilitat hem analitzat si tenen moltes o poques sol·licituds en primera instància per part dels futurs universitaris.

Gràfic 2: demanda d'aquells estudis amb bun major grau d'ocupabilitat

En aquest cas, podem veure com els estudis amb més demanda entre aquells que presenten un grau d’ocupabilitat superior al 92% són els de Medicina seguits, de llarg, pels d’Odontologia, dades que coincideixen amb les del gràfic anterior. Van seguits a més distància per estudis com Publicitat i Relacions Públiques, Matemàtiques, Logopèdia o Traducció i Interpretació.

Per contra, pot veure’s com els estudis que presenten un grau més elevat d’ocupabilitat, com per exemple Teràpia Ocupacional, no arriben a cobrir places. També és el cas de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, que amb un grau d’ocupabilitat del 94,7%, només cobreix el 38% de la seva oferta.

Per aprofundir en l’orientació dels futurs estudiants de grau, adjuntem els següents enllaços d’interès:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

twelve + three =

Segueix llegint

Veure-les totes

Les ONG, una potent realitat velada

Pol Solà
març 2017 Un minut de lectura
Falansteri

Un ideal, un projecte, un lloc

Pol Solà
març 2017 0 minuts de lectura