Totes les entrades

Publicat el 19 de maig, 2020 a post-COVID19

Com afrontar el dia després de la Covid-19? El Pla de Resiliència RESET

Per Francesc Quintana
5 minuts de lectura

Rere aquesta crisi global hi ha diversos experts que s’aventuren a donar la seva opinió. Però en tot cas, existeix un consens: la Covid-19 marcarà un abans i un després en l’escenari global i les organitzacions s’hauran d’adaptar a aquesta nova situació per poder resistir i sobreviure.

Algunes de les reflexions i opinions expertes aparegudes recentment apunten en aquesta direcció, com ara les següents:

 • “Probablement aquesta crisi vindrà a accelerar i finalment consolidar la transició de la societat industrial a la societat de la informació”. Josep Planell. Rector de la UOC.
 • “Només sortirem d’aquesta tempesta amb allò que ens fa realment humans: la cooperació conscient a gran escala”. Xavier Ferràs. Expert en Innovació.
 • “Ens en sortirem, però no sortirem igual que hem entrat en aquest temps de virus”. Manel Castells. Ministre d’Universitats.
 • “Cal pensar en quina classe de món volem habitar un cop passada la tempesta” Yual Noah Harari. Historiador, Filòsof i Escriptor.

Així doncs, el que toca ara és pensar en com afrontar, resistir o sobreviure en aquest nou escenari. Per fer-ho, ens hauríem de preguntar com serà la societat després de la pandèmia, com serà el nostre futur com a organització, com afectarà els nostres clients, com els canviarà el seu sistema de prioritats, quin rol hem de jugar en aquest nou escenari, si ens haurem de reinventar i de quina manera, etc.

Així, l’estratègia passarà per repensar o inclús reinventar organitzacions, empreses, col·lectius i individus. Cal avançar-se al que pugui passar i per això és necessari realitzar una reflexió per dibuixar com adaptar-se a les noves circumstàncies, no tant per generar mecanismes adaptatius, que també, sinó, sobretot, per avançar-nos al que creiem serà l’entorn més probable post Covid-19.

En aquest context de crisi i necessitat d’adaptar-se per sobreviure introduïm el concepte de Resiliència Organitzacional, entesa com la “capacitat d’una organització per anticipar, preparar-se, respondre i adaptar-se al canvi exponencial i a les interrupcions sobtades per sobreviure i prosperar”. Una organització resilient és aquella que no només sobreviu a llarg termini, sinó que també s’enforteix passant la prova del temps. La resiliència organitzacional és un imperatiu estratègic perquè una organització prosperi en el món dinàmic i interconnectat d’avui i superi situacions de crisi com l’actual.

En aquesta situació, la pregunta que s’està fent tothom és: Com afrontarem el dia després de la Covid-19? La resposta d’U·Trans és el Pla de Resiliència RESET, que té els següents objectius, fases i etapes:

 • Reflexió interna: permet situar l’organització en el nou escenari, avaluar l’impacte dels canvis de l’entorn, identificar els nous reptes a afrontar, fixar els pilars que han de sustentar el model de resiliència de l’organització així com les palanques que han de facilitar el procés de canvi i adaptació al nou escenari i entorn.
 • Planificació: permet prioritzar les accions a desenvolupar, fixar terminis d’execució, assignar responsables i establir el sistema de seguiment i avaluació de l’impacte a generar a través del Pla d’Acció.

Com ho farem?

 

En cada Fase, cal respondre a següents preguntes:

FASE 1: Reflexió i diagnosi

 • Quins elements caracteritzen el nou escenari generat per la Covid-19 a nivell global?
 • Quin impacte tenen o tindran els canvis de l’entorn en els diferents àmbits d’actuació, processos, activitats o resultats de la organització?
 • Quins reptes afronta la organització en aquest nou escenari per cadascun dels àmbits considerats crítics per a la seva supervivència?
 • Quins son els pilars bàsics del model de resiliència de la organització i quines son les principals palanques de canvi que caldrà activar i/o reforçar per adaptar la organització al nou escenari?

FASE 2: Planificació i acció

 • Quins reptes caldrà prioritzar per reforçar la resiliència de la organització i abordar el procés d’adaptació al nou escenari?
 • Quines accions caldrà emprendre per respondre als reptes considerats prioritaris a curt termini?
 • Quins seran els responsables d’impulsar les accions previstes i els terminis previstos per a la seva implementació?
 • Com implicarem els stakeholders en el procés de reflexió estratègica i elaboració, contrast i validació del Pla d’Acció?
 • Com comunicarem a nivell intern i extern el diagnòstic elaborat i les accions proposades en el Pla d’Acció?
 • Com farem el seguiment del Pla d’Acció i com avaluarem el seu impacte?

Els principis bàsics per a l’elaboració del Pla de Resiliència RESET són els següents:

 • En l’elaboració d’un Pla d’Acció, cal que aquest expliciti què s’espera de nosaltres, a quines situacions crítiques hem de respondre de forma immediata, què fan els altres, etc. Igualment, ha d’incorporar diferents visions (Govern, Directius, Experts, Stakeholders, …) i ha de poder ser explicat i comunicat adequadament, tan interna com externament. També ha de poder ser implementat de forma ràpida, fixant prioritats, terminis, responsables i recursos.
 • Els participants en el procés seran l’equip directiu (reflexió), els Stakeholders / Quàdruple Hèlix / Mapa d’actors (aportant prioritats, contrast i validació), grups experts implicant-se en la diagnosi i l’execució i un agents extern (professional, empresa consultora) que aportarà la coordinació i dinamització del procés
 • Metodològicament, es tracta d’aplicar un acció ràpida, cal actuar de pressa i avançar-se a escenaris que requereixen grans dosis d’estratègia i planificació. També és útil diferenciar tres nivells d’intervenció (Emergència, Contingència i Resiliència). Les propostes d’acció han de seguir els principis de la metodologia Agile (formulació de propostes que impliquin respondre als reptes amb rapidesa i impacte immediat). El termini de definició del Pla de Resiliència ha de tenir el suport d’un procés de consultoria “express” (3/4 sessions de treball) i, finalment, caldrà incorporar una anàlisi de vulnerabilitat vs impacte com a mètode d’avaluació

El principal resultat i valor a aportar del Pla de Resiliència RESET serà la identificació i priorització de reptes d’una organització a curt-mig termini i l’establiment d’un Pla d’Acció que fixarà les accions, responsables, terminis i recursos necessaris per adaptar la organització al nou escenari generat per la Covid-19.

En aquest repte, U·Trans us pot acompanyar perquè ja n’estem portant a terme en territoris i organitzacions complexes posicionant-nos com a agent facilitador del procés d’elaboració del Pla de Resiliència RESET.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

fourteen − eleven =

Segueix llegint

Veure-les totes

La digitalització en projectes de consultoria.

Francesc Quintana
maig 2020 4 minuts de lectura

Territoris que es repensen, territoris que actuen

Francesc Quintana
juny 2020 2 minuts de lectura