Totes les entrades

Publicat el 5 de desembre, 2022 a Consultoria

Ciutat i inclusió digital

Per Francesc Quintana
3 minuts de lectura

La ciutat de Barcelona ha viscut la primera experiència d’inclusió digital, amb una prova pilot al barri de la Trinitat Nova. A l’espera de la publicació de les conclusions oficials, des d’Utrans n’avancem la nostra valoració com a entitat que s’ha encarregat de portar a terme els treballs de secretaria tècnica.

L’esquerda digital, hi és?

La desigualtat és un dels grans reptes de les modernes societats democràtiques en el nostre entorn occidental. En un món global i digital, les interconnexions entre territoris s’accentuen i els reptes socials es fan més complexos, perquè al de la inclusió s’hi afegeix el repte de la qualificació digital de les persones. Així, de manera inevitable, les persones migrades que cerquen millorar les seves oportunitats i la seva qualitat de vida també són una part cabdal en la gestió i la superació d’aquest repte.

Aquests reptes a la igualtat d’oportunitats, a la inclusió social i a la qualificació digital de la ciutadania s’accentuen en barris com el de la Trinitat Nova de Barcelona. El programa <Connectem Barcelona> ha tingut per objectiu encarar aquest repte i ha sabut escollir amb cura el perfil de les persones beneficiàries del programa: un 76% són dones i un 24% d’homes, de les quals el 29% és nascut a Espanya i la resta és població d’origen migrant procedent d’Amèrica Llatina, Marroc o Pakistan, entre d’altres. En quant a la situació laboral, més del 50% de les persones beneficiàries es troba en situació d’atur. És en aquests segments poblacions on <Connectem Barcelona> ha volgut incidir.

Connectem Barcelona

El programa ha seguit, a grans trets, les següents fases. En primer lloc, es va realitzar una detecció de les persones candidates a participar en el programa i a gaudir de l’oportunitat d’assolir un major nivell de capacitació digital, comptant amb la col·laboració dels Serveis Socials del barri i també dels centres educatius, que detectaven persones -preferentment, dones migrades en situació de vulnerabilitat social- candidates.
En segon lloc, es lliurava un ordinador i connexió a la xarxa perquè en poguessin disposar lliurement a la casa seva, per al seu ús personal. Addicionalment, les persones beneficiàries del programa rebien un suport tècnic que els ajudava en el seu procés d’aprenentatge: guies per a realitzar exercicis, materials didàctics, suport presencial, seguiment telefònic, entre altres.
Finalment, es va portar a terme una enquesta d’avaluació entorn a l’experiència viscuda i la seva valoració. Així, per part de les organitzacions impulsores i el seu personal tècnic, s’obtindrà una informació valuosa que caldrà aplicar en posteriors edicions del programa, superada així la fase de prova pilot.

Una experiència…

Per part d’Utrans, l’experiència del contacte amb les persones beneficiàries del programa ha estat un gran aprenentatge: conèixer de primera mà les circumstàncies, les necessitats i l’actitud de les persones usuàries d’aquesta política pública et fa tocar de peus a terra i tenir una visió més ajustada entre visió, objectius i mitjans. No sempre es té l’ocasió de conèixer i experimentar una política pública des del seu disseny fins a la seva avaluació, passant pel seu desplegament.
Segons el nostre parer, els resultats han estat plenament satisfactoris, però ens agradaria deixar constància de dues conclusions a les que hem arribat.

… i cap altra alternativa

La primera és que l’esquerda digital és deguda, fonamentalment, a l’esquerda socioeconòmica, a una mancança en l’accés igualitari de recursos. Gaudir d’un ordinador no és a l’abast de moltes famílies, el que no les fa menys digitals perquè sí poden disposar de telèfons intel·ligents amb accés a internet: en aquest sentit, el nivell de digitalització de les persones beneficiàries del <Connectem Barcelona> potser era més alt -en termes generals- del que s’esperava de bon principi.
I, com a segona conclusió, volem aportar que la situació de vulnerabilitat social només es resol en part amb un major nivell de digitalització, però que calen també altre tipus de mesures socials per facilitar la integració social efectiva i la qualificació digital de les persones. Entre aquestes mesures hi ha el foment de l’ocupació, l’adquisició d’habilitats lingüístiques i el suport continuat per assegurar el necessari esforç personal.
Com a conclusió, val a dir que per a garantir la inclusió social i la qualificació digital de la ciutadania no hi ha més alternativa que seguir aplicant polítiques públiques com <Connectem Barcelona>.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

7 + 10 =

Segueix llegint

Veure-les totes

Entrevista a l’Esther Hierro, Directora Creativa de Marinva

Anna Mora
octubre 2022 7 minuts de lectura

Bones festes i feliç 2023

Pol Solà
desembre 2022 Un minut de lectura