Ciutats i Regions

Ciutats o ciutadania intel·ligent?

Pol Solà
març 2016 Un minut de lectura

Talent, classes creatives, oportunitats i metròpolis

Francesc Quintana
octubre 2015 Un minut de lectura