Descripció

Col·laborant en l’estudi de mercat per facilitar el bridge to market de VR Respect Me, eina de realitat virtual orientada a la prevenció i rehabilitació de conductes socialment violentes

Client