Descripció

Amb la finalitat de millorar el posicionament i la visibilitat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) definim els atributs de futur de la Universitat a la llum dels indicadors i ítems que els rànquings estatals i internacionals de referència valoren i avaluen en les institucions d’educació superior, així com identifiquem els àmbits de coneixement on la universitat presenta un major coneixement internacional.

Client

  • Universitat Jaume I de Castelló