Descripció

La comarca del Baix Llobregat, amb el lideratge de les seves administracions locals, ha definit un programa RIS3 per incrementar l’activitat econòmica i generar nous llocs de treball. Els cinc àmbits que contempla el programa són: Automoció, Salut Mental, Agroambiental, Emprenedoria i Talent.

Client

  • Consell Comarcal del Baix Llobregat