Descripció

Garantir una oferta d’estudis superiors fora de l’àmbit metropolità és l’objectiu principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB), ubicada a Manresa. El contracte de federació amb la Fundació Universitària Balmes fou una finestra d’oportunitat per repensar el seu model, conjuntament amb l’especialització temàtica, el foment de l’emprenedoria o la vinculació amb el teixit productiu local. Aquestes són algunes de les línies en les quals U·TRANS col·laborà en la formulació del Pla Estratègic de la FUB per al període 2016-2020.

Veure web

Client

  • Fundació Universitària del Bages