Descripció

Contribuint a que l’Escola de Camins, Canals i Ports de la UPC comuniqui els valors de l’Escola i la formació que ofereix a les futures generacions d’enginyers i enginyeres

Client