Descripció

Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament de la ciutat de Barcelona, té entre els seus objectius el foment de l’emprenedoria. Atès el gran nombre d’emprenedors que s’atenen, cal avançar en sistemes digitals de suport a l’emprenedoria, que permetin l’autoconeixement de l’emprenedor i saber el grau de maduresa del seu projecte per prestar-li el suport més efectiu

Client

  • Barcelona Activa