Descripció

El web Barcelona Treball és l’eina d’orientació professional més avançada i sofisticada a la que poden accedir les persones que volen inserir-se al mercat de treball o les que desitgen canviar de feina. A Través d’una classificació intuïtiva dels sectors d’activitat econòmica i d’uns criteris de cerca avançats, resulta fàcil accedir al prop d’un miler d’ocupacions i a la seva acurada descripció.

Client