Descripció

Sovint les administracions locals es troben mancades de coneixement i recursos per atendre amb qualitat les demandes de la seva ciutadania. Aleshores, la col·laboració intermunicipal -en un pla horitzontal i orientada a projectes concrets de desenvolupament local- apareix com l’única alternativa.

Client

  • Acord Baix Montseny