Descripció

Els municipis signataris del Pla Estratègic per al Desenvolupament Local i l’Ocupació del Baix Montseny estan tirant endavant els continguts del Pla gràcies a comptar amb un suport extern que en garanteix el seu desplegament treballant en estreta col·laboració amb les tècniques de desenvolupament local, turisme, ocupació i cultura.

Client