Ciutats i regions

A ciutats i regions és on es concreta el referent físic dels nodes de la societat del coneixement. És on convergeixen i interaccionen la producció, la creativitat, la generació de coneixement, la formulació de les necessitats i les solucions més innovadores
Més informació

Institucions educatives

Les institucions que lideraran la societat del segle XXI són les que tenen per missió facilitar l’accés al coneixement. Per tant, això vol dir que les institucions educatives tenen la clau del canvi social.
Més informació

Centres d'R+D+i

Un centre de recerca avui és sobretot un compendi de capacitats per a l’atracció de talent, la generació i tranferència de coneixement, d’innovació, de competitivitat i de projecció internacional.
Més informació

Entitats del Tercer Sector

Les persones, com a ciutadans (individualment) o com a societat civil organitzada (col·lectivament), juguen un paper clau en identificar i posar a l’agenda pública les demandes socials. Així s’evita que el mercat sigui el criteri predominant a partir del qual gestionar-ho tot.
Més informació

Petites i mitjanes empreses

Les pimes, motor de desenvolupament econòmic i generadores de llocs de treball, necessiten estar permanentment connectades en l’àmbit local-global.
Més informació